12 maart 2015

Professionalisering MBO

Bestuurders en HR-managers van vier mbo-instellingen spraken over professionalisering van het beheer van menselijk kapitaal. Het doel is om een denkhulp te ontwikkelen waarmee mbo-instellingen het beheer van menselijk kapitaal zelf verder kunnen professionaliseren en daarmee de kwaliteit van het mbo-onderwijs kunnen verhogen. De komende maanden gaan we verder denken over dit onderwerp. De start is alvast veelbelovend.