03 juli 2015

Presentatie Toekomst Hepatitis C

Over deze en andere vragen heeft een denktank van twaalf experts zich gebogen, leidend tot het rapport Toekomst hepatitis C zorg in Nederland’. Op 26 juni hebben we het rapport, mede namens Abbvie, de initiator van de denktank, overhandigd aan José Willemse, initiator van het Platform Patiënten organisaties Hepatitis. Aanwezige belanghebbenden konden met elkaar in gesprek over hoe de toekomst van de hepatitis zorg eruit kan zien en welke stappen nu nodig zijn om daar te komen.