20 december 2023

Door Maarten Gehem

Politici, kom nu eindelijk met een visie voor de lange termijn

De politieke tegenstanders bleken het in de campagne vaak over één ding eens: deze tijd vraagt om meer langetermijndenken. Die roep om langetermijndenken is begrijpelijk, want het is broodnodig om veel urgente kwesties op te lossen. Maar hoe kunnen we effectieve langetermijnplannen maken én verwezenlijken?

Met de formatie in het verschiet schetst de Langetermijndenktank vier ‘langetermijnlijnen’ in een opiniestuk dat vandaag in Trouw verscheen. Om een nieuw kabinet daadkrachtige langetermijnpolitiek te laten bedrijven is het volgende nodig:

1: Een toekomstvisie met ambitieuze doelen die de samenleving motiveren om gezamenlijk aan de slag te gaan.

2: Politieke processen zo inrichten dat ze toekomstige belangen meenemen.

3: Het vergroten van langetermijnkennis en -capaciteiten zoals het trainen van ‘toekomstgeletterdheid’.

4: Meer internationale samenwerking voor langetermijnkwesties.

 

Lees het hele opiniestuk op de website van Trouw.

 

Hier kan je het artikel ook bekijken. 

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Meer weten over de denktank?

Bekijk de website