12 maart 2015

Pilotversie Keuzehulp af

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Ongeveer één op de vier vrouwen met borstkanker krijgt te maken met uitzaaiingen. Steeds meer patiënten willen goed geïnformeerd worden over behandel- en keuzemogelijkheden, bijwerkingen en contra-indicaties.

De Keuzehulp uitgezaaide borstkanker voorziet in deze behoefte aan informatie, en wel op een gestructureerde en overzichtelijke wijze. Dit is belangrijk omdat veel patiënten en hun naasten verdwalen in de veelheid aan informatie die tot hen komt. Ze krijgen informatie in de spreekkamer, surfen op internet, zien iets op tv of horen via via hoe anderen behandeld zijn. Een golf aan verwarrende informatie die dikwijls niet gevalideerd is, vaak gefragmenteerd is en niet zelden geschreven is in onbegrijpelijke taal.

De Keuzehulp uitgezaaide borstkanker stelt mensen, bij wie de diagnose uitgezaaide borstkanker is gesteld, in staat zich te informeren over hun ziekte en er helder over na te denken. De Keuzehulp biedt informatie en zet argumenten voor en tegen behandelopties op een rij. Patiënten en hun naasten krijgen op deze manier ondersteuning bij prioriteren en keuzes maken. De Keuzehulp helpt hen constructief in gesprek te gaan met behandelaars.

Deze Keuzehulp is tot stand gekomen tijdens vijf denksessies met vrouwen bij wie de diagnose uitgezaaide borstkanker is gesteld, hun partners, medisch specialisten en een specialistisch verpleegkundige van het St. Antoniusziekenhuis, en een deskundige van BVN. De Keuzehulp is financieel mogelijk gemaakt door AstraZeneca (de financier is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de inhoud van de Keuzehulp).

Het St. Antoniusziekenhuis voert momenteel een ‘pilot’ uit met de Keuzehulp uitgezaaide borstkanker: Hoe wordt deze ontvangen en gebruikt in de praktijk?
Dit najaar wordt op basis van deze pilot de Keuzehulp uitgezaaide borstkanker definitief vastgesteld.
De Keuzehulp uitgezaaide borstkanker kan dan in principe in alle Nederlandse ziekenhuizen gebruikt worden.
De pilotversie van de digitale versie van de Keuzehulp is hier alvast te bekijken.