18 november 2019

Persbericht: Ruim kwart miljoen Nederlanders gebruikt dure geneesmiddelen

Deze feiten staan in het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg dat maandag verschijnt. Het boek, een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, geeft met ruim 40 visualisaties en begeleidende teksten inzicht in de geneesmiddelenzorg. Doel van het boek is de complexe geneesmiddelenzorg eenvoudig uit te leggen en iedereen te voorzien van heldere, neutrale en toegankelijke feiten. “Een aanrader voor iedereen die wegwijs wil raken in de interessante wereld van de geneesmiddelen”, aldus Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport.

Van onderzoek tot gebruik

Zó werkt de geneesmiddelenzorg beschrijft hoe het product geneesmiddel tot stand komt en ook hoe de zorg rond geneesmiddelen is georganiseerd. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wanneer is een geneesmiddel ‘duur’? Hoe lang duurt het om een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen? Wie mogen geneesmiddelen voorschrijven en verstrekken? Wat is apotheekbereiding? Hoe komt de prijs van een geneesmiddel tot stand en hoeveel geld geven we uit aan geneesmiddelen? Het boek geeft uitleg over actuele thema’s als geneesmiddelentekort, marktbescherming en preferentiebeleid.

Neutrale informatie door samenwerking

Het boek is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van de achttien partners van het Platform Zó werkt de zorg én met de actieve medewerking van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen, ESHPM, KNMP, HollandBIO, Nederlandse Zorgautoriteit, Nederlandse Federatie van UMC’s, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, VvAA, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Over Zó werkt de geneesmiddelenzorg

  • Dagelijks krijgen apothekers vragen die te herleiden zijn naar wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en geneesmiddelenprijzen. Dit boek voorziet duidelijk in een behoefte.” – Eric Janson, algemeen directeur KNMP
  • “Het geeft een helder inzicht hoe de geneesmiddelensector werkt.” – Carin Uyl, hoogleraar ESHPM
  • Dit boek geeft een mooi inzicht in ons geneesmiddelenzorgsysteem en de beoordelende en bewakende rol die het CBG daarin speelt.” – Hugo Hurts, directeur/secretaris CBG
  • “Samen met andere zorgpartijen hebben we de complexiteit transparant gemaakt en daar ben ik erg trots op. Een mooie basis voor gesprek en beleid!” – Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve geneesmiddelen
  • “Deze deelsector is voor velen complex en moeilijk te doorgronden. Het in kaart brengen van dit deel van de zorg is daarom belangrijk.” – Peter Roos, Programmamanager dure geneesmiddelen NFU

Over Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De achttien partners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NVZ, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, Ambulancezorg Nederland, NZa en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.

Praktische informatie

Zó werkt de geneesmiddelenzorg verschijnt op 18 november 2019 en is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00.

Voor het aanvragen van een recensie-exemplaar mail naar: info@zowerktdezorg.nl.

Omslag en visualisatie over uitgaven aan geneesmiddelen zijn op aanvraag beschikbaar als beeldmateriaal. Mail naar: Info@zowerktdezorg.nl