21 september 2021

Participatietraject verkeer Schagen: “Hiermee kunnen we een gedragen verkeersplan opstellen”

Openbaar bestuur

Al jaren wordt er in de gemeente Schagen gedebatteerd over het verkeer in het centrum van de stad. Elke gemeenteraadsverkiezing komt het onderwerp weer aan bod. Bewoners, ondernemers, en andere belanghebbenden hebben verschillende opvattingen over hoe het verkeer het beste ingedeeld kan worden. De Argumentenfabriek begeleidde een participatietraject om zo de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.

Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld het wel of niet autoluw maken van het centrum, voldoende parkeerplekken, de verkeersveiligheid en de inrichting van het centrum. Samen met een kerngroep van tien belanghebbenden heeft De Argumentenfabriek drie Argumentenkaarten en één Informatiekaart gemaakt. Op de kaarten staat het maatschappelijk debat helder en neutraal samengevat. Je kunt de kaarten hier inzien.

De kaarten werden gepresenteerd tijdens een participatiesessie op zaterdagochtend 18 september in de kerk op de Markt in Schagen. Inwoners en andere belanghebbenden gingen hier met elkaar in gesprek en mensen konden meepraten over de uitkomsten van het denkwerk van de kerngroep. Een deelnemer merkt op: “Iedereen heeft zijn persoonlijk belang, maar het is lastig om tot een algemeen belang te komen dat voor iedereen werkt. Dat is echt een hele kluif.” De wethouder, Hans Heddes, was ook aanwezig en luisterde aandachtig. Heddes: “Ik ben blij met de opbrengst van vandaag. Hiermee kunnen we een gedragen verkeersplan opstellen.”

Tot en met 23 september kunnen bewoners, bezoekers en ondernemers nog een enquête invullen over hun mening over het verkeer in het centrum van Schagen. De gemeente stelt nu een verkeersplan op waar de gemeenteraad dan over zal stemmen. Wij hebben er vertrouwen in dat ze tot een goed gedragen plan zullen komen.