05 maart 2019

Participatief beleid maken voor zonneparken in Schagen

De gemeente Schagen ging de uitdaging aan en heeft via een participatief traject beleid gemaakt voor zonneparken. De Argumentenfabriek ondersteunde de gemeente Schagen in dit traject, wat resulteerde in een Argumentenkaart Zonneparken Schagen en uitgangspunten van beleid. De gemeente heeft met deze uitgangspunten nieuw beleid geformuleerd dat tijdens een open raadsvergadering met grote meerderheid is aangenomen.

Er zijn veel mensen betrokken bij zonneparken, met soms sterk uiteenlopende belangen: burgers, initiatiefnemers van zonneparken, boeren, netbeheerders, vertegenwoordigers van natuurorganisaties, ondernemers, ambtenaren van de gemeente en de Provincie. De gemeente wilde graag mét al deze betrokkenen samen het nieuwe beleid voor zonneparken in Schagen vormgeven, als voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing. De fabriek begeleidde de gemeente bij het ontwerpen en uitvoeren van het participatietraject, dat resulteerde in bouwstenen voor het nieuwe beleid.

Hoe zag het participatietraject eruit? Allereerst hebben we met een brede groep van belanghebbenden en technisch deskundigen de argumenten voor en tegen zonneparken in Schagen in kaart gebracht. Vervolgens hebben deelnemers op een interactieve Gespreksdag in kleine groepen van gedachte gewisseld over de argumenten en uitgangspunten voor beleid geformuleerd. De Argumentenfabriek heeft de rijke opbrengst van de Gespreksdag gestructureerd en de gemeente heeft dit vertaald in beleid.

Jacqueline van Rijn, teamleider bij de gemeente Schagen en verantwoordelijk voor het schrijven van het beleid: “Wij kijken enthousiast terug op de participatieve aanpak en de begeleiding van De Argumentenfabriek. We hebben echt samen met alle betrokkenen vrij gedacht over wat gewenst beleid is rond zonneparken in Schagen. Het is als gemeente spannend om dit beleidsproces zo open te organiseren, maar het leverde goede gesprekken op en bruikbare bouwstenen voor beleid. We krijgen veel positieve reacties op dit open en gezamenlijke proces. Mensen zijn zeer betrokken en waarderen het dat ze mee kunnen denken. En initiatiefnemers zijn blij dat er nu duidelijke kaders vanuit de gemeente zijn.”

Meer over het beleid van Schagen vind je hier en de Argumentenkaart Zonneparken Schagen kun je hier downloaden.

Wil je meer weten over hoe De Argumentenfabriek kan helpen bij het vormgeven van een participatietraject? Bel of mail Talitha Koek. Of download hier De Participatiekaart.