03 april 2019

Ontregel het PGB!

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil gezamenlijk met alle betrokken partijen in kaart brengen wat voor pgb-houders de knelpunten zijn in het regelwerk rond het pgb, bij welke onderdelen zij een grote administratieve last ervaren, hoe deze last verminderd kan worden én wie wat zou moeten doen om dit mogelijk te maken.

Wij mogen namens het ministerie dit project begeleiden. We doen dit in drie schrapsessies samen met pgb-houders en organisaties die bij het pgb betrokken zijn (waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank). Het resultaat, een gedragen en concreet advies, zal worden aangeboden aan minister Hugo de Jonge in het najaar van 2019.

Meer weten?

De Argumentenfabriek voert dit project uit in nauwe afstemming met partners van Stichting (Ont)regel de zorg. Wil je meer weten over onze aanpak? Bel Sara Blink of Gertrude van Driesten.