18 juni 2021

Door Nena Nilou

Ons onderzoek over crisissteun naar Tweede Kamer

Financiële sector

Deze vraag beantwoorden we, op genuanceerde wijze, in het onderzoek dat de minister van EZK vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

De overheid kan bedrijven op vier manieren steunen: door een bijdrage in de kosten, door compensatie voor lagere inkomsten, door kapitaalsteun of door fiscale steun.

Aan die steun kan de overheid twee soorten voorwaarden verbinden: voorwaarden die erop gericht zijn om de steun zelf zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te maken, of voorwaarden die gericht zijn op andere maatschappelijke doelen.

Aan beide soorten voorwaarden zijn voor- en nadelen verbonden, die we uitgebreid in het onderzoek beschrijven. We trekken ook lessen uit een aantal empirische studies uit het buitenland.

Meer weten?

Neem dan contact op met Daniël van Vuuren, en bekijk eens wat Rekenwerk allemaal voor jou kan betekenen.