(prof. dr.) Daniël van Vuuren – Chef Rekenwerk

Cijfers geven richting. Complexe problemen bestaan uit meerdere onderdelen, waarvan op voorhand niet bekend is welke meer of minder relevant zijn. Dat vereist onderzoek op basis van data, ofwel Rekenwerk. Helder denken lukt nóg beter als je in het woud van argumenten het kaf van het koren kunt scheiden.

Ooit begonnen als econometrist, ontdekte ik bij mijzelf al snel de hang naar praktische toepassingen. En die hang is steeds sterker geworden. Analyses winnen sterk aan waarde als zij begrepen worden door een groter publiek en toegepast kunnen worden in de praktijk. Daarbij blijft een solide kwantitatieve basis essentieel.