26 september 2018

Onderzoek administratieve lastendruk bij tandartsen

Stichting (Ont)Regel de Zorg is de nieuwe samenwerking tussen VvAA en De Argumentenfabriek, met het doel de administratiedruk in de zorg te verminderen. Eerder brachten we gezamenlijk de administratiedruk van zeven zorgberoepen in kaart, zoals voor huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen.

Minder werkplezier

De uitkomsten van de enquête onder ruim 400 tandartsen maakt duidelijk dat zij vinden dat ze teveel tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen Tandartsen zijn gemiddeld 24 procent van hun werktijd kwijt aan administratieve handelingen en vinden ruim de helft hiervan onzinnig. 90 procent van de tandartsen gaf aan dat de administratiedruk hun werkplezier vermindert.

KNMT-voorzitter Wolter Brands geeft aan dat de resultaten inzicht geven in hoe tandartsen hun administratiedruk ervaren. KNMT zal de komende tijd nagaan hoe de administratiedruk van tandartsen kan worden verminderd.

Lees hier het volledige rapport.