24 februari 2021

Maatschappelijk vertrouwen in data vergroten: Uitgangspuntenkaart

Wij hebben hierom met DDMA (Data Driven Marketing Association) en een groep koplopers uit de data-driven marketingsector, werkzaam bij onder meer VodafoneZiggo, KLM en Rabobank, de Uitgangspuntenkaart voor Datagebruik ontwikkeld.

Maatschappelijk vertrouwen in data vergroten

De geformuleerde uitgangspunten passen bij de gezamenlijke ambitie van leden van DDMA om het maatschappelijk vertrouwen in data te vergroten. Samen staan ze voor een wereld waarin consumenten en organisaties optimaal kunnen profiteren van de voordelen van data. Data is de sleutel tot innovatie, relevante producten en goede dienstverlening.

“Dit is een ongelooflijk belangrijk onderwerp, dat breder gaat dan marketing. Dit hoort thuis in de boardroom.” – Alfred Levi, voormalig SVP Marketing, Data and Media Sales, Ahold

Juiste ethische afwegingen 

Steeds meer organisaties zien dat het hebben van een eigen normen- en waardenkader voor datagebruik essentieel is om dat vertrouwen op te bouwen en de juiste ethische afwegingen te maken over data. Alleen voldoen aan wetten en regels is niet genoeg. Het gaat er niet alleen om wat je met data mág, maar vooral om hoe je als organisatie met data wíl omgaan, aansluitend op de verwachtingen van de consument. Met de Uitgangspuntenkaart wil DDMA organisaties stimuleren een gesprek te voeren over welke uitgangspunten passen bij hun kernwaarden en een eigen visie op datagebruik te formuleren.

De Uitgangspuntenkaart is onderverdeeld in de volgende vier pijlers:

Durf: We durven het beste te doen voor onze klanten

Duidelijkheid: We zijn duidelijk over wat we voor onze klanten doen met data

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: We voelen ons verantwoordelijk voor het maatschappelijke vertrouwen in data

Autonomie: We laten onze klanten zelf beslissen over het gebruik van data

Onder elk van de pijlers hangen concrete uitgangspunten, die direct toepasbaar zijn op de werkvloer, bij ethische keuzes over datagebruik en voor het opzetten van data gedreven campagnes.

Meer weten?

Kijk eens bij onze Sector Digitaal of neem contact op met Daan van den Berg.