12 juni 2019

Leg je niet neer bij al die regels!

Zorg en welzijn

Deze oproep doet Kees in een interview met de Zorg MagazineDe problemen rondom de administratiedruk in de zorg zijn namelijk hardnekkig.; gebrekkige communicatie over nut en noodzaak van regels, goedbedoelde protocollen en richtlijnen die uitmonden in extra regels, en zorgmedewerkers die berusten in hun lot. Toch is Kees optimistisch: “Overal wordt hard gewerkt aan het schrappen van regels.”

Kees kan het weten. In tientallen schrapsessies begeleidde De Argumentenfabriek, samen met VvAA, zorgverleners bij het schrappen van onnodige administratie. Zo werd afgesproken een derde van de kwaliteitskeurmerken in ziekenhuizen te schrappen. En ook de vijfminutenregistratie voor wijkverpleegkundigen werd afgeschaft.

In de tussentijd kunnen zorgverleners volgens Kees zelf ook aan de slag. “Zeg wat je onzinnig vindt. Vraag waarom het moet. En eigen je je vak weer toe.”

Meer weten? Kijk op:
www.stichtingontregeldezorg.nl/

Lees het essay Hoe kunnen we de zorg blijven (ont)regelen?