21 september 2023

Door Nena Nilou

Lange­termijn­­­­denktank van start

Deze tijd vraagt om meer aandacht voor de lange termijn. Klimaatverandering, stikstofproblematiek, woningtekorten, coronapandemie: veel van onze maatschappelijke problemen waren te voorzien. Maar we bleken met elkaar niet in staat om hierop afdoende te anticiperen. In de praktijk regeert de korte termijn vaker dan ons lief is. Hierom richtte De Argumentenfabriek samen met Arjen Gielen de Langetermijndenktank op.

De missie

De denktank wil zorgen dat besluitvormingsprocessen meer positieve effecten hebben op de lange termijn. De politiek, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers: wij maken allemaal voortdurend keuzes die langetermijngevolgen hebben. We willen dat al deze besluitvormingsprocessen meer positieve effecten hebben op de lange termijn. In de eerste fase van de denktank richten we ons op politieke besluitvorming. De denktank houdt zich – anders dan veel andere initiatieven – dus bezig met het proces, niet met de inhoud. We gaan niet inhoudelijk beschrijven wát te doen aan klimaatverandering bijvoorbeeld. We komen met een analyse en acties om besluitvormingsprocessen meer te laten bijdragen aan langetermijnkwesties, zoals klimaatverandering.

 

Bekijk de website van de Langetermijndenktank voor meer informatie en updates!
Website Denktank

Het plan

Deze denktank is dé plek waar een brede groep betrokkenen met elkaar in gesprek gaat – ambtenaren en politici, maar ook o.a. onderzoekers, jongeren, journalisten, ondernemers. We maken een analyse van waarom het nu vaak misgaat en de korte termijn zo vaak overheerst. Maar vooral: wat we daaraan kunnen doen. Van burgerberaden over toekomstkwesties tot een ministerie voor de toekomst – aan goede ideeën geen gebrek. Wij gaan die ideeën uit binnen- en buitenland verzamelen, wegen, en aan de man brengen. Onder het motto: langetermijndenken – kortetermijndoen.

De eerste fase van de denktank loopt van juni 2023 tot september 2024. We houden in die periode ongeveer tien bijeenkomsten met het kernteam van de denktank. Daarnaast organiseren we net zo veel sessies met experts, betrokkenen en geïnteresseerden. Tussentijds publiceren we onze resultaten; in de media, op onze website en op LinkedIn. We gaan ook verder in gesprek met geïnteresseerden.

De deelnemers

De Langetermijndenktank is een onafhankelijke denktank op initiatief van De Argumentenfabriek en Arjen Gielen. De denktank wordt mogelijk gemaakt door een brede coalitie, waaronder zeven ministeries, de planbureaus, journalisten en een aantal semipublieke instellingen. De eerste fase van de denktank loopt van juni 2023 tot september 2024. Tussentijds publiceren we onze resultaten, in de media, op de website en op LinkedIn. En we gaan het gesprek aan met geïnteresseerden – in bijeenkomsten en online.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Wil je meedenken of heb je ideeën?

Laat het ons weten!