12 maart 2015

KPMG zet Verwachtingenkaart in jaarverslag

De Argumentenfabriek heeft de Verwachtingenkaart gemaakt op basis van vier denksessies met diverse belanghebbenden van KPMG. Dit waren onder meer klanten, toezichthouders, beleggers en partners en medewerkers. De kaart laat zien dat er een kloof is tussen de verwachtingen en dat wat KPMG biedt. Ook maakt de kaart duidelijk dat veel verwachtingen strijdig zijn met elkaar. Klanten willen bijvoorbeeld niet te veel geld betalen, terwijl de toezichthouder grondig (en dus kostbaar) onderzoek vereist. En: beleggers willen dat KPMG zijn observaties bij klanten met hun deelt, terwijl de wet geheimhouding voorschrijft.

De kaart staat in het jaarverslag op pagina 38. De reactie van KPMG op de verwachtingen staat op de pagina’s ervoor.

Een doorklikbare versie van de kaart staat hier.