12 maart 2015

Kom naar themabijeenkomst Zó werkt de zorg!

 Auteur van ‘Zo werkt de zorg in Nederland’, dr. Maaike de Vries, neemt u mee in de veranderingen van het zorgstelsel, de bekostiging én de kwaliteit van de zorg in Nederland, nu en in de toekomst. Na haar inleiding volgt een interactief debat geleid door De Argumentenfabriek en de PA-academie. Na afloop krijgt u het boek mee naar huis.

Vanaf begin 2015 is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Maar wat is er precies veranderd met ingang van 1 januari 2015? Welke zorg valt nu onder welke wet? En wat betekent dit voor de zorg de komende jaren? Welke geldstromen zijn er en wie betaalt wat eigenlijk? In het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg 2015’ worden de vier wetten die de basis vormen voor het Nederlandse zorgstelsel (Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg), de geldstromen binnen de curatieve zorg en de rol van zorgverzekeraars op een bondige en heldere manier geduid.

Over de auteur

Maaike de Vries is gepromoveerd in de gezondheidswetenschappen en houdt zich bezig met het zorgstelsel, de bekostiging en de kwaliteit van de zorg. Bij De Argumentenfabriek is zij Chef Zorg alwaar zij zich inzet voor een effectievere, meer op patiënten en kwaliteit van het leven gerichte zorg, die ook in de toekomst nog betaalbaar is.

Programma
16.30 – 17.00 uur Inloop
17.00 – 17.45 uur Inleiding door dr. Maaike de Vries
17.45 – 18.30 uur Interactief debat o.l.v. De Argumentenfabriek en de PA-academie

Het programma vindt plaats onder het genot van een drankje.

Datum en tijd
Maandag 16 februari 2015 van 17.00 – 18.30 uur, inloop vanaf 16.30 uur.

Locatie
PA-academie
Benoordenhoutseweg 88
2596 BD Den Haag
Locatie PA-academie op Google Maps

Kosten
De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 60,- per persoon, exclusief btw, inclusief het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’.

Aanmelden en informatie
Vul vóór 10 februari het formulier in om u aan te melden voor deze themabijeenkomst. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070 32 42 765. U kunt ons ook een e-mail sturen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Ik kijk uit naar uw komst op 16 februari!