30 september 2019

Kenniskaart Werken met overheidsinformatie

Het Rijk wil gegevens binnen rijksorganisaties beter opslaan, beheren en verstrekken. RDDI doet dit door onder meer richtlijnen en gereedschap voor goed informatiegebruik te ontwikkelen. RDDI heeft De Argumentenfabriek gevraagd normen voor goed informatiegebruik door rijksambtenaren in kaart te brengen, op basis van denkwerk met functionarissen en specialisten die werken aan goed informatiegebruik.

Het resultaat van het denkwerk is een heldere Kenniskaart. De kaart is vanaf vandaag op onze website te downloaden.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak? Bel Maarten Gehem.