28 mei 2015

Interview met initiatiefnemers Zó werkt de zorg in Nederland

undefined      undefined

1.) Wat is voor jullie de grootste drijfveer om het boek Zó werkt de zorg in Nederland te maken?

Maaike: We willen mensen meegeven dat de zorg helemaal niet zo ingewikkeld is, als je de context begrijpt. Dat is mijn belangrijkste drijfveer. Mensen op een eenvoudige manier laten zien hoe de zorg werkt. In mijn werk als chef Zorg bij De Argumentenfabriek spreek ik veel met mensen die zeer deskundig zijn op een specifiek onderwerp. Zij weten ontzettend veel, maar hebben vaak minder zicht op het stelsel waarbinnen ze werken. Voor hen hebben we dit boek met veel plezier gemaakt, evenals voor alle anderen die in, om voor de sector zorg en welzijn werken of er studeren. Dat is een enorme groep, studenten en gemeenteambtenaren meegeteld.

Edwin: We vinden het nodig dat de belangrijkste zaken rondom de zorg op een zo helder en objectief mogelijke manier in beeld worden gebracht. Op basis van die informatie kunnen besluiten beter worden begrepen, maar kan ook beter tegenwicht worden geboden aan onjuiste of ongenuanceerde informatie. Dan wordt de regelgeving in een juiste context geplaatst.. Met dit boek beogen we een bijdrage te leveren aan realisatie van de juiste context en betere informatie over de zorg. Zo kunnen we het draagvlak voor veranderingen vergroten.

2.) Er gaat veel veranderen in het zorgstelsel. Deze wijzigingen zijn ook op de websites en in rapporten van de ministeries terug te vinden. Wat is de meerwaarde van dít boek?

Maaike: Er is inderdaad van alles op internet te vinden. Vaak ook echt goede informatie, die – en nu komt de maar- ook gefragmenteerd of ingewikkeld is. Jenny Kossen en ik hebben dit
boek geschreven om al die losse stukjes bij elkaar te zetten in eenvoudige taal, voorzien van
voorbeelden en veel afbeeldingen.

Edwin: De meerwaarde van het boek, vol visualisaties, is gelegen in de wijze waarop
beschikbare informatie is samengevoegd, samengevat en in beeld wordt gebracht. De regie van De Argumentenfabriek borgt neutraliteit en objectiviteit, daar waar informatie vaak wordt gebruikt om standpunten en beleid te ondersteunen. Het boek geeft geen kwalificaties maar beperkt zich tot het geven van de objectieve informatie.

3.) Tot slot: waarom moeten alle mensen die in en om de zorg werken dit boek lezen?

Edwin: Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij de wereld waarin zij werken goed begrijpen. Dat iedereen op basis van feitelijke informatie zelf kan bepalen hoe het nu ‘eigenlijk echt werkt in de gezondheidszorg’. Op die manier kunnen zij beter beslagen ten ijs komen en intensiever betrokken zijn bij het debat over allerlei maatregelen die in de zorg worden genomen. Ook kunnen zij dan zelf beter inschatten hoe hun rol zich in de toekomst zal ontwikkelen, en wat belangrijke trends zijn die deze rol zullen beïnvloeden.

Maaike: Omdat het bijna 2015 is en zij de gevolgen van de stelselwijzigingen in hun werk gaan ervaren. Geld is steeds vaker een onderwerp van gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners. Sommige professionals krijgen te maken met andere inkopende partijen. Sommige zorg is niet langer een recht maar een voorziening. Ik denk dat dit boek helpt dat te begrijpen, er helder over na te kunnen denken en zo nodig naar te handele