12 maart 2015

Inspraakronde quotumwet levert 32 reacties op

Deze zijn – net als het concept-wetsvoorstel – te vinden via www.internetconsultatie.nl/quotumwet. Het ministerie van SZW gaat zich nu bezinnen en hoopt voor de zomer het definitieve wetsvoorstel in te dienen. Over dit quotum bracht De Argumentenfabriek in 2013 de Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten uit.