16 november 2016

Informatiekaart en Argumentenkaart tonen ins en out van Cognitieve gedragstherapie

De VGCt wil de kennis over cognitieve gedragstherapie vergroten. Daarom maakte De Argumentenfabriek met de vereniging en externe deskundigen als wetenschappers, ggz-bestuurders, cliënten en behandelaars de kaarten. De Informatiekaart geeft snel alle relevant feiten en cijfers weer. De Argumentenkaart heeft als doel om scherp te krijgen waarom huisartsen, cliënten en hun omgeving, behandelaars en zorginkopers nu CGT wel of niet geschikt achten. Beide kaarten zijn onlangs op het jubileumcongres van de VGCt gepresenteerd. Alle 5.000 leden van de vereniging krijgen de twee kaarten om de buitenwereld breed te informeren over cognitieve gedragstherapie.

undefined