10 januari 2018

Welke activiteiten doen we wel en welke doen we niet?

De Nierstichting werkt vanuit een Meerjarenstrategie, uitgewerkt in jaarplannen en activiteiten- of projectplannen. Om vóóraf nog beter te kunnen beoordelen of een activiteit voldoende bijdraagt aan de missie en doelen van de Nierstichting is het Afwegingskader ontwikkeld. Zo kan de Nierstichting bijvoorbeeld bepalen of een activiteit bij haar rol past, of het de impact lijkt te krijgen die ze wil bereiken en of de activiteit aansluit bij de competenties die ze in huis heeft. We hebben het Afwegingskader gemaakt in vier denksessies met medewerkers en het managementteam van de stichting.