07 oktober 2016

Hoe verlossen we Vliegenthart en Klijnsma van hun doorstroomwaan?

undefined

‘Dat probleem is niet de gebrekkige werking van de doorstroombaan, dat probleem is een waan. Een illusoire overtuiging die vooral schijnt voor te komen bij politici en beleidsmakers: de doorstroomwaan.

Het is een wonderlijk ziektebeeld. Mensen die eraan lijden, geloven écht dat vrijwel iedere bijstandsgerechtigde die je kan ‘activeren’ en ‘in zijn eigen kracht’ weet te zetten, binnen twee jaar als vanzelf verandert in een duurzaam inzetbare modelwerknemer voor wie werkgevers in de rij staan.
Dat decennia ervaring uitwijst dat dit niet zo is, telt niet voor mensen met doorstroomwaan.’

Lees de volledige column op de website van Vrij Nederland.