08 augustus 2016

Hoe kunnen consumenten betere keuzes maken?

Enerzijds maken mensen keuzes op basis van logische argumenten, maar er zijn nog forse groepen die het (nog) aan kennis en inzicht ontbreekt om op basis daarvan slimme keuzes te maken. Anderzijds blijkt dat grote groepen juist keuzes maken op basis van emoties en gevoelens. En die emoties en gevoelens staan ook het logisch nadenken en het verwerven van praktische kennis op financieel gebied in de weg.

Vooral over de rol van emoties bij financiële keuzes is er de laatste jaren veel nieuw wetenschappelijk inzicht verworven, maar dat heeft nog niet tot nieuwe werkwijzen of nieuwe producten geleid.

Dat komt omdat die tak van wetenschap, de wetenschap van emoties achter financieel gedrag, ook wel ‘behavioral finance’ genoemd, nog net te weinig gedetailleerd is om in de praktijk te kunnen toepassen. TFI wil daar wat aan doen.

Het doel is om enerzijds de wetenschap een impuls te geven en anderzijds om op basis van de inzichten die daar uit voortkomen praktische oplossingen te ontwikkelen die consumenten daadwerkelijk helpen bij het maken van slimmere keuzes.

Er is een groep van 80 wetenschappers en praktijkmensen verzameld om dat te gaan doen. Ze zijn afkomstig van techbedrijven, universiteiten, toezichthouders en de financiële sector. Stapsgewijs ontwikkelen zij in groepsverband drie onderzoeksprogramma’s en drie bijbehorende praktische oplossingen. Het is een meerjarig programma dat naar verwachting tot 2020 gaat duren.

De eerste stappen daarin zijn inmiddels gezet. De Argumentenfabriek begeleidt het hele proces.