12 maart 2015

Hoe komt Nederland uit de kwakkeleconomie?

De eerste laag bestaat uit de ‘gewone’ conjuncturele neergang, die (tweede laag), versterkt wordt doordat alle spelers in de economie tegelijkertijd hun balansen aan het schoonvegen zijn.

Deze week gaat hij dieper in op de derde laag die gaat over de langere termijn en die structureler van aard is: Nederland investeert steeds minder in mensen en machines.
Op basis van deze constateringen maakt hij volgende week een nieuw begrotingsbeleid.

De column is morgen te lezen in het economiekatern van de Volkskrant.