15 september 2021

Het debat over inperking encryptie in beeld

Digitaal

Wat zijn de argumenten vóór en tegen een wettelijke verplichting voor over‐the‐top-diensten om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten? Op initiatief van AMS-IX en ECP gaat een brede groep experts in september over deze vraag in gesprek, onder leiding van De Argumentenfabriek.

Over‐the‐top (OTT) diensten zijn diensten die via breedband en over het open internet worden aangeboden. Het doel is een kwalitatief hoogwaardig informatiedocument te maken dat de argumenten vóór en tegen het inperken van encryptie helder in kaart brengt. Dit als basis voor een goed geïnformeerd publiek debat, mede met het oog op het te verwachten beleidsvoorstel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het ECP Jaarfestival op 11 november 2021 en De Digitale Binnenhof Academy later dit najaar.

Neem contact op met Marjolijn Bonthuis ECP of Daan van den Berg (De Argumentenfabriek).