19 maart 2020

Helder denken in crisistijd

In tijden van crisis is helder denken van groot belang. Dit is in het normale leven al niet eenvoudig. Bij een crisis blijken mensen dit nog lastiger te vinden. Terwijl organisaties juist dan voor urgente én belangrijke keuzes staan.

Om jouw organisatie ook in deze crisistijd te helpen met denk- en rekenwerk, blijft De Argumentenfabriek volledig open en staan we voor je klaar. We continueren lopende projecten en starten nieuwe. In overleg met jou kiezen we hierbij voor aangepaste werkvormen. Zo zorgen we dat belangrijke zaken waar je organisatie mee bezig was zo veel mogelijk doorgaan en het werk zich niet opstapelt.

Tijdens de coronacrisis bieden we extra crisisdiensten aan, op locatie én online. In overleg met jou bepalen we of dit de inzet van één fabrieker is, een duo of een team. Welke diensten?

1.  Antwoord op complexe (uitzoek)vragen en snelle analyses

Zit je met complexe (uitzoek)vragen of rekensommen waar je zelf niet (snel) uit- of aan toekomt? Of wil je snel een (nieuwe) situatie in kaart brengen voor het maken van goede keuzes? We helpen je de antwoorden te vinden, rekenen de sommen voor je door of zorgen voor een snelle analyse. De resultaten presenteren we concreet en overzichtelijk.

2. Denkadvies en -begeleiding

Wil je sparren over complexe keuzes waar je organisatie voor staat of een snelle check op mogelijke denkfouten of ontbrekende argumenten bij het nemen van belangrijke besluiten? Onze denkbegeleiders staan je bij, op afstand of op locatie. We kunnen hierbij op urenbasis werken.

3. Gespreksleiding (ook bij online overleggen)

Wil je met een groep mensen doeltreffend en doelmatig denken of besluiten nemen op locatie of online? Onze mensen zorgen voor een heldere aanpak en een strak proces met concrete afspraken na afloop:

“Ook via videoconferencing is het heel prettig én effectief samenwerken met De Argumentenfabriek. Vanmorgen hebben wij op die manier een complexe visiekaart opgesteld en het resultaat is duidelijk én voor iedereen navolgbaar”, Guus van Bork, Beleidsadviseur GGZ, Zorgverzekeraars Nederland over de online denksessie die deze week door ons werd begeleid.

4. Online denktrainingen

Wil je dat jouw medewerkers zich vanuit huis nuttig maken door te investeren in zichzelf? Onze Denkacademie biedt online trainingen zoals in helder denken en schrijven aan met online opdrachten en coaching op afstand van ervaren trainers.

In overleg met jou bepalen we welke software we gebruiken voor online samenwerking, zoals Microsoft Teams, Skype, Whatsapp,  of Mentimeter. En in ons eigen coronabeleid varen we volledig op de adviezen van de experts van het RIVM.

Meer weten?

Meer weten over hoe De Argumentenfabriek uw organisatie kan helpen tijdens de crisis?  Neem contact met ons op via 020  412 4001 of info@argumentenfabriek.nl