03 februari 2020

Hebben we nog plek voor mensen met een laag IQ?

Dat betekent soms dingen niet begrijpen, maar ook niet begrepen worden door de samenleving. Het gaat om een kwetsbare groep mensen die systematisch overschat wordt, want je ziet het niet. Daardoor zijn ze overgerepresenteerd in de verslavingsproblematiek en dak- en thuislozenopvang. En omdat het om mensen gaat die de consequenties van hun handelen maar moeilijk kunnen overzien, worden ze vaak ingezet voor criminele klusjes. Gevolg: bijna vijftig procent van de gevangenen in Nederland behoort tot deze groep.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker voor hen wordt? Moeten er bijvoorbeeld aparte loketten komen? Of moet iedereen leren omgaan met mensen die wat meer begeleiding nodig hebben?

Samenleving te ingewikkeld

Leeuwarden is een van de gemeenten waar een begin is gemaakt met beleid voor mensen met een laag IQ. In aflevering 4 van Human, ‘De publieke tribune’ van 2 februari gingen dan ook de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma en wethouder van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en publieke gezondheid, Herwil van Gelder in gesprek met  mensen met een laag IQ, een straatdokter, psychologen en begeleiders. Onze Kees Kraaijeveld (psycholoog en filosoof) was erbij als luistervink: “Ik begeleid bij de projecten met De Argumentenfabriek veel mensen bij het nadenken over hoe we de samenleving beter in kunnen richten. En wat veel van deze beleidsmakers zich niet realiseren, is hoeveel mensen er in Nederland zijn met een laag IQ. We hebben de samenleving te ingewikkeld gemaakt.”

Volgens Kraaijeveld is het van groot belang dat (de vertegenwoordiging van) de lokale overheid zich realiseert wie de burgers zijn en juicht het daarom toe dat zij bij dit gesprek aanwezig zijn.  Bekijk de volledige uitzending op de website van Human of klik op de afbeelding hieronder: 

Bekijk ook: De illusie van zelfredzaamheid

Meer weten? 

Neem gerust contact op met Kees Kraaijeveld