20 december 2019

Grote veranderingen en uitdagingen staan voor de deur bij mkb

In samenwerking met MKB-Nederland hielpen we de Nederlands Vereniging van Banken (NVB) bij hun verkenning naar het investeringsvermogen van het mkb. Deze verkenning, getiteld ‘Samen voor een sterk mkb’, is gisteren aangeboden aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Samen voor een sterk MKB

Doel van deze verkenning is handvatten bieden voor een veerkrachtig en financieel sterk mkb, een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei. ‘Samen voor een sterk MKB’ kwam tot stand door een serie sessies met medewerkers van de NVB en MKB-Nederland, ondernemers en economen van de economisch bureaus van de banken waarin we in kaart brachten hoe het investeringsvermogen beter kan. Resultaat: een fraai kaartenboek waarin vragen als ‘Wat bepaalt of een ondernemer kan en wil investeren?’, ‘Welke trends en factoren zijn van invloed op het investeringsvermogen van ondernemers?’ en ‘Hoe kunnen banken, volgens mkb-ondernemers, het investeringsvermogen ondersteunen – ook in minder goede tijden?’ helder zijn uitgewerkt.

Geert Gladdines, Nederlandse Vereniging van Banken: “We hebben met de Argumentenfabriek nauw samengewerkt in de analyse over het investeringsvermogen van mkb-ondernemers. Je weet bij de Argumentenfabriek wat je krijgt en dat het goed in elkaar zit. Ze hebben ons goed begeleid, ook in het structureren van onze eigen analyses en de doelstellingen van het project.”