14 december 2023

Gertrude van Driesten is per 1 januari onze Chef Sociaal Domein

Zorg en welzijn

“Als er één plek in Nederland is waar helder denkwerk nodig is, dan is dat wel het sociaal domein. Hoe kunnen we samen weer wat orde scheppen in de chaos? En de boel weer overzichtelijk, eenvoudig en begrijpelijk maken voor de mensen?”, zegt Kees Kraaijeveld, oprichter en directeur van De Argumentenfabriek. “We zijn trots en blij dat Gertrude zich met haar ervaring en denkkracht op het sociaal domein gaat storten. Dat is in het belang van onze klanten. En zeker van al die miljoenen Nederlanders die afhankelijk zijn van de dienstverlening in het gemeentelijk sociaal domein.”

Gertrude: “Al meer dan twintig jaar zet ik me vanuit verschillende rollen in voor een wereld, waarin iedereen kan meedoen en ertoe doet. Afgelopen zeven jaar heb ik als fabrieker de kracht ervaren van samen helder denken. Dit heeft prachtige en tastbare resultaten opgeleverd op het brede terrein van zorg en welzijn. Nu is het tijd om volop mee te bouwen aan een zorgzaam Nederland. Alleen zo kunnen we de preventiebeloften waarmaken. Hier kijk ik enorm naar uit.”

Gertrude van Driesten werkt sinds 2017 bij de fabriek als plaatsvervangend Chef Zorg en Welzijn. Zij schreef samen met haar collega’s meerdere boeken over het Nederlandse zorgstelsel, waaronder Zó werkt het sociaal domein en Zó werkt publieke gezondheidszorg.

Hiervoor werkte ze onder andere bij Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland.