19 juni 2024

Door Mayke Klumper

Het verhaal voor sociaal werk

Sociaal domein

“De druk op de samenleving is groot. Daardoor raken partijen als zorgverzekeraars, woningcorporaties en zorginstellingen steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden van Sociaal Werk. Benut dit momentum om het verhaal te vertellen en te blijven herhalen vanuit de kracht van ons werk.” Aldus Marlijn Lenselink, sociaal werk bestuurder en lid van Sociaal Werk Nederland. Sociaal Werk Nederland heeft samen met De Argumentenfabriek Het verhaal van sociaal werk op papier gezet. 

Betaalbare en toegankelijke zorg, en tegelijkertijd zorgen dat mensen gezond en vitaal blijven is een grote uitdaging. De preventieve waarde van sociaal werk wordt gelukkig steeds meer erkend. Sociaal werk wil een gelijkwaardige partner zijn, onder andere bij het uitwerken van zorgakkoorden waar een beroep wordt gedaan op sociaal werkers om het zorgsysteem te ontlasten. Maar wat ís sociaal werk eigenlijk? Wat maakt sociaalwerkorganisaties anders dan andere organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein? En waarom doet sociaal werk veel meer dan alleen de druk op de zorg verlagen? 

Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigt 80% van alle sociaalwerkorganisaties in Nederland en ging met een coalitie van leden op zoek naar de essentie van sociaal werk. In vier denksessies hielp De Argumentenfabriek Sociaal Werk Nederland een antwoord te vinden op de vraag: Wat maakt sociaal werk uniek? Niet alleen zodat sociaalwerkorganisaties aan de buitenwereld hun maatschappelijk meerwaarde kunnen laten zien.  Maar ook om binnen de branche een gezamenlijk verhaal te hebben: een verhaal van hoe zij hun missie vertalen naar een unieke werkwijze.   

Op de kaart is de meerwaarde van sociaal werk in vijf delen uitgewerkt:  

  • Wij boren de kracht in mensen aan 
  • Wij zien mensen 
  • Wij zijn er, voor jong en oud 
  • Wij zijn de verbindende schakel 
  • Wij verstaan ons vak 

Sociaal Werk Nederland heeft het verhaal voor sociaal werk enthousiast gedeeld. Op de website is te lezen dat Gon Mevis en Marlijn Lenselink, bestuurders van sociaalwerkorganisaties en leden van de leidende coalitie het traject met De Argumentenfabriek als inspirerend hebben ervaren. Gon: “Ik was bij aanvang best kritisch. Zaak is om in zo’n traject niet te snel naar consensus te streven maar ook echt goed te beproeven wat er staat en of dat werkelijk klopt. En of toevoegingen ook echt een verbetering zijn. Hoe één en ander nu is gekanaliseerd, is mooi om te zien. En de ontvangst door de Algemene ledenvergadering was fijn!” Marlijn: “De gesprekken met collega-bestuurders over de kern van ons werk vond ik heel inspirerend. De beknoptheid en het ontbreken van vaktaal vind ik de kracht van het verhaal dat er nu ligt.” 

Het verhaal van Sociaal Werk werd op de algemene ledenvergadering onder groot applaus ontvangen. Leden gaan nu met de kaart onder de arm in gesprek met maatschappelijke partners en beleidsmakers.

Vragen?

Neem contact op met Franziska Lensen

franziska@argumentenfabriek.nl

Meer over Franziska Lensen

Wat is de kracht van een gezamenlijk verhaal voor jouw organisatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?