14 juni 2018

Een international gesprek over sociale innovatie

In 2017 heeft de WEC een manifest opgesteld waarin zij het begrip social innovation introduceren. Wij mochten vertegenwoordigers van de uitzendbranche uit de hele wereld in twee parallelle denksessies begeleiden om dit handen en voeten te geven. Zo dachten zij na over de definitie en doelen van social innovation, de belanghebbenden, en de kansen en bedreigingen van social innovation voor de labour market industry.

De deelnemers gebruikten grote invulkaarten om in groepen hun antwoorden te formuleren.

Wij hebben al deze opbrengsten samengebracht tot een Definitiekaart Social Innovation. Hiermee kunnen de landelijke federaties hun eigen plan opstellen om bij te dragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.