04 juni 2015

Denkbegeleiding Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

De Nederlandse ambassade in Brussel en de Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering hebben in dit licht een uitwisseling georganiseerd tussen jonge opiniemakers uit de cultuursector. Een achttal Vlaamse opiniemakers hebben en bezoek aan Nederland gebracht. Hun Nederlandse evenknieën maakten een toer door Vlaanderen. Op woensdag 3 juni kwamen beide groepen in theater Walhalla in Rotterdam bij elkaar om hun bevindingen te delen.

undefined

De Argumentenfabriek mocht deze middag begeleiden. De opiniemakers dachten na over de vraag: ‘Wat moeten overheden doen of laten om de komende twintig jaar de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking te bevorderen?’. De deelnemers noemden aanbevelingen zoals: ‘Overheden moeten samen met de culturele sector nadenken over de publieke taak van de overheid en de publieke waarde van cultuur.’ Maar ook hele concrete aanbevelingen zoals: ‘Overheden zorgen voor goede mobiliteit tussen Vlaanderen en Nederland overdag en ’s nachts (zoals bereikbaarheid met de trein).’

De uitkomst van de middag werd ’s avonds gepresenteerd door de opiniemakers zelf, tijdens een diner waar de Nederlandse ambassade en Vlaamse afvaardiging vertegenwoordigd waren.

Op de website van BesteBuren is meer informatie te vinden over de Vlaams-Nederlandse samenwerking.