21 december 2016

De strategie van Groningen Seaports

In een zeer kort tijdsbestek hebben we met medewerkers en het managementteam van GSP nagedacht over hun strategische thema’s, de doelen die hierbij horen en de activiteiten die GSP gaat uitvoeren om deze doelen te bereiken. De thema’s zijn: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid, Duurzaamheid, Nautisch beheer en, dienend aan deze drie, Financieel Rendement en Ontwikkeling organisatie. GSP sluit met de keuze voor deze thema’s aan bij de Aandeelhouderstrategie die in 2016 is vastgesteld.

De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders geven aan de website zeer overzichtelijk te vinden en waren blij met de heldere formuleringen van doelen en activiteiten. Ze hadden dan ook nauwelijks vragen en inhoudelijk commentaar. Hier was GSP heel content mee.

Het bestuur en medewerkers van Groningen Seaports geven aan blij te zijn met dit heldere en inhoudelijk duidelijke bedrijfsplan.