20 april 2015

De Perspectiefbaan in perspectief

Wat is dan die Perspectiefbaan? In het coalitieakkoord van het college van de gemeente Amsterdam is afgesproken dat werk moet lonen en armoede moet worden tegengegaan. Om dit te bereiken is onder meer het idee van de Perspectiefbaan geïntroduceerd. De Perspectiefbaan moet werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt laten doorstromen naar een ongesubsidieerde baan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Argumentenfabriek begeleidt het denken over alternatieve invulling van het plan, nadat het eerste voorstel voor de Perspectiefbaan door de wethouder Arjan Vliegenthart is ingetrokken. Het nieuwe voorstel wordt ontwikkeld samen met zoveel mogelijk relevante partijen zoals werkzoekenden, werkgevers, vakbonden, uitvoerders en wetenschappers.

De tussentijdse resultaten en werkdocumenten zijn gepubliceerd op de website van gemeente Amsterdam. Begin mei volgt het vormgegeven kaartenboek. Gemeente Amsterdam heeft met dit kaartenboek een stevige basis om met belanghebbenden de discussie over de concrete invulling van het plan te kunnen voeren.