20 juli 2021

Door Kees Kraaijeveld Nena Nilou

De mentale vooruitgang van jeugd en gezin

Cultuur en media Zorg en welzijn

De nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin wil, uitgaande van een realistisch, wetenschappelijk verantwoord mensbeeld, onderzoeken wat jeugd en gezin mentaal nodig hebben om te floreren. Dit steeds op een wijze die het best bij henzelf past. Hoe kijken we aan tegen ouderschap? Welke gewoontes hebben we als samenleving met betrekking tot opvoeden en opgroeien? Welk gedachtegoed ligt daaraan ten grondslag? Dat zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die deze denktank de de volle aandacht wil geven.

Met behulp van het door de eerste Denktank ontwikkelde denkgereedschap, wil de nieuwe denktank invulling geven aan de vraag hoe de mentale vooruitgang van jeugd en gezin eruit zou kunnen zien. Dat denkwerk wordt een inspirerend plan. In een parallel traject denken leden van de denktank na over hoe het denkwerk omgezet kan worden in actie. Het is de bedoeling dat hierin ook kinderen, jongeren en ouders worden meegenomen.

Het is niet eenvoudig om kritisch te kijken naar wat er beter kan aan onze huidige gewoonten en overtuigingen. Gewoonte is het vliegwiel van de samenleving, schreef William James al. Zo’n vliegwiel houdt de boel lekker aan de gang, maar is, zoals we allemaal weten, minder eenvoudig van richting te veranderen. Collectieve mentale veranderingen vergen tijd. Voor mentale vooruitgang moet je een lange adem hebben. De eerste denktank heeft zich gericht op het jaar 2050. Hoe zou de wereld van opvoeden en opgroeien er dan uit kunnen zien? Hoe zullen we dán zijn, als we nú besluiten dat we het anders en beter willen?

Terugblik uit 2050

Tijdens de eerste inhoudelijke bijeenkomst van de nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin, is er nagedacht over bovenstaande vragen. Stel je eens voor: het is nu 2050. En we kijken terug. Wat is er dan veranderd als de mentale doorbraak is doorgezet? Het besef ontstond dat het best gênant is om vanuit 2050 terug te kijken naar deze tijd. Een beetje zoals wanneer we vanuit 2021 terugkijken op de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen vrouwen nog juridisch handelingsonbekwaam werden, zodra ze in het huwelijksbootje stapten. Of toen artsen nog reclame maakten voor sigaretten en werklui vrolijk met drilboren en kettingzagen zwaaiden zonder veiligheidskleding of gehoorbescherming. Dat gevoel. Terugkijkend uit 2050 kijken we vol medelijden naar al die hannesende ouders van vroeger. Naar de onzekerheid, de onwetendheid, de mentale onbeholpenheid van toen. Ouders van 2050, weten wel wat ze te doen staat. Van jongs af aan zijn ze voorgelicht over hoe mensen psychologisch in elkaar zitten. Ze hebben mensenkennis. Ze hebben hun eigen emoties leren beheersen. Ze hebben hun trauma’s gewoon tijdig laten behandelen. En ze zijn daarenboven ook nog eens vrijwel allemaal naar een ouderschapstraining geweest, voordat hun eerste kind kwam.

Dit zijn de beelden die zijn opgetekend na de eerste inhoudelijke bijeenkomst van de nieuwe denktank. De komende maanden zal dit vergezicht verder uitwerkt worden en zal worden nagedacht over de vraag wat er nodig is om ons gedachtegoed, onze gewoonten en ons gedrag zo te vormen dat we naar het geschetste droombeeld toe kunnen werken.

Achtergrond

De Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin is juni 2021 begonnen vanuit de wens vorm te geven aan een samenleving waarin jonge mensen mentaal kunnen floreren. De denktank wordt nu gevormd door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders van onder meer 113, Associatie voor Jeugd, de Nederlandse ggz, Emergis, GGzE, iPH, Jeugdbescherming Gelderland, KOOS, Levvel, Lokalis, MIND, Nationale Jeugdraad, NCJ, NIP, NJi, NVO, SCP, Spring Kinderopvang, Trimbos, VNG en VWS. Ook deze tweede Denktank over Mentale Vooruitgang is een initiatief van Joep Verbugt van GGzE en Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek.

Meer weten?

Ga dan naar www.mentalevooruitgang.nl

Of mail: kees@argumentenfabriek.nl of Joep.Verbugt@GGZE.nl

Of meld je aan bij de LinkedIn-groep van de beweging voor de mentale vooruitgang van Nederland.