27 juni 2018

CO2-afvang in de industrie en opslag onder zee

Het kabinet rekent erop dat CO2-afvang en opslag – ook wel carbon capture and storage (CCS) genoemd – een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen voor 2030. En dan specifiek CO2-afvang van de industrie en -opslag onder zee. Wat zijn de argumenten voor en tegen deze specifieke toepassing van CCS? De herziene Argumentenkaart geeft hier antwoord op.

Voor CATO, het landelijke programma voor CCS, begeleidde De Argumentenfabriek een denksessie waarin de Argumentenkaart uit 2010 werd herzien voor de specifieke invulling: opvang uit industrie en opslag onder de zee. Een reeks experts dacht mee, van milieuorganisatie tot industrie en onderzoekers. Het resultaat? De hernieuwde Argumentenkaart CCS.

Voorbeelden van argumenten vóór CCS is dat het klimaatafspraken haalbaar maakt, of dat Nederland met CCS voordelen van het gebruik van fossiele energie houdt. Een tegenargument is dat het de ontwikkeling van een stabiele, duurzame energievoorziening remt. De Argumentenkaart is op 6 juni gepresenteerd bij de CATO-conferentie.

Bekijk hier de volledige Argumentenkaart.