13 april 2017

Chef Onderwijs

Anouk deed projecten voor onder andere schoolbesturen in PO, VO, MBO en HBO, het ministerie van OCW, Samenwerkingsverbanden, gemeenten, SBB, onderwijsadviesbureaus en onderwijskoepels (PO-Raad, VO-Raad, MBO-raad). De laatste jaren heeft ze veel voor het mbo gedaan, mede door het succes van het boek Weet, denk, doe!, versneld professionaliseren in het mbo (2015) dat ze samen met collega Ingrid Doude van Troostwijk heeft geschreven.

Als Chef Onderwijs wil Anouk zich bezighouden met de volle breedte van het onderwijs, van VVE tot en met WO, publiek en privaat, en dan alle thema’s die hierbinnen (curriculum) en hierbuiten (leven lang leren) en hiertussen (doorlopende leerlijnen) spelen.