24 juni 2016

Brexit: het gevoel won van het gevoel

‘Voor grote besluiten is het gevoel een slechte raadgever – al speelt het wel een bijrol, waarover straks. Grote besluiten neemt een verstandig mens op basis van een inventarisatie van de handelingsopties, grondige inventarisatie van de argumenten voor en tegen deze opties, en een weging van die argumentatie. Gevoel kan hierbij een subcategorie zijn van de argumentatie (‘Ik voel me geen Europeaan’), maar staat dan naast argumenten die gaan over inkomen, arbeidsmarkt, migratie, veiligheid, zeggenschap, en handel, om een paar categorieën te noemen.’

undefined

Lees de rest van Franks betoog zaterdag 25 juni in de Volkskrant voorop het economiekatern.