12 maart 2015

Bijeenkomst “Agenda Stad” van start

Hier komen Stadmakers bijeen om samen te werken aan de toekomstige Agenda Stad. Stadmakers presenteren wat zij tot nu toe hebben ondernomen binnen Agenda Stad en de European Urban Agenda en dagen elkaar uit ideeën te delen over vraagstukken die de toekomst van de stad bepalen.

Inspirerende sprekers zijn Ferd Crone (burgemeester van Leeuwarden, Matthew Boggie (Executive Director Research & Development bij the New York Times) en Mark Frequin (Directeur-Genereaal Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK).

De Argumentenfabriek begeleidt een van de ronde tafelgesprekken naar aanleiding van een kaart die we maakten voor de Agenda Stad over de vraag: ‘Op welke vragen wil de Agenda Stad antwoord geven?’