10 september 2018

Belangenhebbendenkaart Huisvestingsverordening Holland Rijnland

Aanleiding voor de bijeenkomsten is de nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland in 2019. Om een goede en weloverwogen nieuwe verordening te krijgen, wilde Holland Rijnland graag beter inzicht in wat de belangen zijn van verschillende groepen bij het woningverdeelsysteem. Van spoed-zoeker tot gemeente, van niet-actief woningzoekende tot corporatie en van reguliere woningzoekende tot zorginstelling: alle perspectieven kwamen aan bod tijdens de denksessies die De Argumentenfabriek begeleidde.

Het resultaat? De Belanghebbendenkaart Holland Rijnland. In één oogopslag zie je welke belangen mensen en organisaties hebben. Soms overlappen de belangen. Zo willen alle typen woningzoekenden snel een woning die past bij hun wensen. Ook hebben diverse partijen belang bij mogelijkheden om in te spelen op lokale situaties (corporaties en gemeenten). Maar belangen kunnen ook botsen, zoals het belang van reguliere woningzoekenden bij een zo beperkt mogelijke groep met voorrang, terwijl woningzoekenden mét voorrang belang hebben bij handhaving van voorrang en zoveel mogelijk woningen die gelabeld zijn als ‘doelgroepwoning’ voor mensen met (bepaald type) voorrang.

Met het resultaat gaat Holland Rijnland aan de slag bij het verder uitdenken van de nieuwe Huisvestingsverordening tijdens een werkconferentie. Ze hebben 5 ‘spanningen’ tussen belangen eruit gezocht en gaan in sessies met stakeholders bespreken hoe ze daarmee om kunnen gaan in de nieuwe verordening.

Bekijk hier de Belanghebbendenkaart.