24 september 2015

Argumentenkaarten bronscheiding en nascheiding van kunststof verpakkingsafval

undefined

Gemeenten scheiden kunststof verpakkingsafval van huishoudens om het kunststofmateriaal te recyclen. Op deze manier verminderen zij het verbruik van grondstoffen en aantasting van het milieu hierdoor. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het sorteren (en het vermarkten) van kunststof verpakkingsafval van huishoudens.

Voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval kunnen gemeenten kiezen uit twee hoofdopties: bronscheiding en nascheiding. In opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (uitgevoerd door Rijkswaterstaat) heeft De Argumentenfabriek deze opties en de argumenten voor en tegen de opties in kaart gebracht. Met deze Optiekaarten en Argumentenkaarten over bronscheiding en nascheiding wil het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval gemeenten ondersteunen om de voor hen best passende optie te kiezen.

Zowel bronscheiding als nascheiding zijn op verschillende manieren uit te voeren door gemeenten. Voor het beargumenteren van bronscheiding en nascheiding is gekozen voor twee basisvarianten, die zijn beschreven op de Optiekaart Bronscheiding en Optiekaart Nascheiding. Aan de andere kant van deze kaarten staan de argumenten voor en tegen de opties bronscheiding en nascheiding.

Op 17 september 2015 organiseerde het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval een verdiepingssessie voor gemeenten over bronscheiding en nascheiding, waar deze Optiekaarten en Argumentenkaarten zijn gepresenteerd.

De kaarten zijn hier en hier te downloaden.