01 december 2020

Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger

Gistermiddag 30 november is de nieuwe vervolgstudie van het platform, Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt, aangeboden aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.

Weerbaarheidsreserve

De coronacrisis versterkt het verschil tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU en betrokken bij PTA: “De insiders zijn de mensen met een vast contract, met veel zekerheden en van wie een deel bescherming krijgt door de NOW-regelingen. De outsiders worden in deze crisis hard getroffen: mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, uitzendkrachten die niet aan de referte-eis voor een WW-uitkering voldoen en zelfstandigen. Voor die groepen wordt niet of nauwelijks gezorgd.”

Platform de Toekomst van Arbeid komt dan ook met een nieuw voorstel voor zelfstandigen: de ‘weerbaarheidsreserve’. Een individueel opgebouwde reserve die zelfstandigen kunnen benutten bij ziekte, bij inkomensverlies en voor hun pensioen. Of dit verplicht moet worden of niet en of de overheid daarbij al dan niet fiscaal moet ondersteunen, laten de adviseurs over aan een nieuw kabinet.

WW als springplank naar nieuw werk

Het platform stelt voor om de WW te gebruiken als springplank naar nieuw werk. Daartoe moet de WW-uitkering in de eerste drie maanden worden verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon. Nu is dat 75 procent in de eerste twee maanden en daarna 70 procent. De uitkeringsperiode wordt gehalveerd: van 24 naar 12 maanden. Daarnaast moeten mensen 70 procent van hun ‘oude werktijd’ verplicht werk maken van scholing, loopbaanoriëntatie of solliciteren. Een van de effecten is dat meer mensen korter werkloos zullen zijn.

Verdieping van Investeren in mensen

Deze publicatie is een vervolg op het boek Investeren in mensen dat afgelopen juni verscheen met daarin samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt in zijn algeheel schokbestendiger te maken. Deze is toen ook aangeboden aan minister Koolmees. Het schrijven van Investeren in mensen vond plaats vóór de uitbraak van de coronacrisis. Deze nieuwe publicatie is ontstaan als reactie op de crisis en dient ter verdieping.

Meer weten?

Bekijk hier de andere publicaties van het platform of neem contact op met Petra van de Goorbergh.