16 maart 2018

Argumentenkaart helpt bij keuze wel of niet stemmen op 21 maart

Op deze kaart staan overzichtelijk de belangrijkste argumenten die mensen hebben om wel of niet te gaan stemmen. Zodat iedereen snel een goed onderbouwde afweging kan maken. Zo zal de één gevoelig zijn voor het argument: ‘Ik ben tevreden over het huidige gemeentebestuur en stem op een partij die hieraan heeft bijgedragen.’ Terwijl een ander niet gaat stemmen met het argument ‘Mijn ene stem op het totaal aantal stemmen in mijn gemeente maakt geen verschil.’

Behalve dat de kaart twijfelaars helpt, geeft de kaart ook inzicht in de argumenten van niet-stemmers. Dat kan helpen bij discussies over nut en noodzaak van stemmen. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemden 5,7 miljoen kiesgerechtigden niet (46%).

Bekijk de Argumentenkaart Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en bepaal of en waarom jij gaat stemmen op 21 maart.