02 juni 2022

Door Nena Nilou

Argumentenkaart Europese internetblokkade Russia Today en Sputnik

Digitaal

Sinds maart dit jaar zijn er op last van de Europese Unie diverse sancties van kracht tegen Russische oligarchen die grote gevolgen hebben voor het internet. Wij hebben met AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en met ECP, platform voor de InformatieSamenleving, een Argumentenkaart over de Europese internetblokkade van Russia Today en Sputnik samengesteld.

Zakendoen tussen Internetbedrijven wordt bemoeilijkt en de mediapartijen Russia Today en Sputnik worden op last van de EU geblokkeerd. Vanwege de verstrekkende gevolgen van deze sancties – en het relatief weinige debat dat over internetblokkades gevoerd is – hebben we met AMS-IX en ECP de Argumentenkaart Blokkade van RT en Sputnik News ontwikkeld met alle voor- en tegenargumenten rondom internetblokkades, zodat er inzicht is in de gevolgen van sancties.

“Het blokkeren van contentpartijen door Internet Service Providers is een zeer zware maatregel. Het is belangrijk dat deze tot stand komt met inzicht in de gevolgen van de blokkade en na zorgvuldige weging van alle voor- en nadelen”, aldus Peter van Burgel, CEO van AMS-IX.

De kaart dient om inzicht te geven in de gevolgen van blokkades van contentpartijen door Internet service providers en om het debat over deze verregaande maatregel aan te wakkeren. “Wij vinden het belangrijk, zeker met het oog op de toekomst, om alsnog een goed publiek debat te voeren waar in de haast bij het nemen van de maatregel geen tijd voor was. Wij pakken die handschoen graag op, met de Argumentenkaart als basis voor dit debat,” aldus Marjolijn Bonthuis, programmadirecteur Digitale Veiligheid & Vertrouwen van ECP.

Vragen?

Neem contact op met Daan van den Berg

daan@argumentenfabriek.nl
+31683967979
Meer over Daan van den Berg

“De Argumentenkaart stelt mensen in staat om complexe onderwerpen te doorgronden en helpt mensen zo om tot een goed eigen oordeel te komen.”

Peter van Burgel

Klik op de afbeelding om de Argumentenkaart te openen