14 december 2023

Door Petra van de Goorbergh

Aanbevelingen voor regeer­akkoord: Platform Toekomst van Arbeid geeft advies

Werk

Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor het oplossen van urgente maatschappelijke transities, zoals voor wonen, energie en klimaatverandering. En vormt de beste weg naar bestaanszekerheid en een bloeiende economie. Toch krijgt de arbeidsmarkt tot op heden zorgwekkend weinig aandacht in de gesprekken voor een nieuw kabinet.

Het huidige kabinet heeft een aantal veranderingen in gang gezet. Het Platform Toekomst van Arbeid benadrukt het belang van het doorzetten van deze veranderingen door een nieuw kabinet. Om de arbeidsmarkt duurzaam te optimaliseren, zijn verdere veranderingen noodzakelijk. Vandaag publiceerde het platform haar voorstellen voor een nieuw regeerakkoord om de arbeidsmarkt verder te versterken en structurele oplossingen te bieden voor de personeelskrapte, mismatch tussen banen en vaardigheden en het benutten van onbenut arbeidspotentieel.

Nieuwsgierig naar het platform?

Bekijk de website