04 april 2017

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Voor werkgeversvereniging WENB maakten we over dit thema een interactieve wegwijzer. De wegwijzer laat in een aantal visualisaties zien uit welke aspecten het containerbegrip duurzame inzetbaarheid bestaat. Ook geeft de wegwijzer een overzicht van de instrumenten die WENB haar leden rond duurzame inzetbaarheid aanbiedt. De wegwijzer is tot stand gekomen op basis van eerder denkwerk over dit thema en twee denksessies met circa veertig leden van WENB, van leidinggevenden, ondernemingsraadleden tot HR-medewerkers.

Bekijk de wegwijzer.