21 juni 2023

Door Nena Nilou Talitha Koek

Waterstof, Kernenergie en Wind op Zee: drie nieuwe Informatie­kaarten

Energie en klimaat Duurzaamheid

Juist nu het energiesysteem in rap tempo verandert, is inzicht en overzicht van groot belang voor de strategische keuzes die we als samenleving moeten maken. Het Platform Zó werkt energie in Nederland publiceert hierom drie nieuwe Informatiekaarten: de Informatiekaart Waterstof, de Informatiekaart Kernenergie en de Informatiekaart Wind op Zee. Op deze Informatiekaarten kun je de voor- en nadelen, kenmerken en strategische vragen over deze onderwerpen vinden.

Platform Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog. De partners van het platform hebben hun expertise opnieuw gebundeld om complexe informatie toegankelijk, neutraal en overzichtelijk te presenteren. Net zoals bij de publicatie van het boek Zó werkt energie in Nederland in 2021.

Het doel hiervan is om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van meerdere denksessies met deskundigen in opdracht van Platform Zó werkt energie in Nederland, onder leiding van De Argumentenfabriek. De komende jaren zal het platform meerdere relevante en actuele Informatiekaarten over energie maken.

 

[Tekst gaat verder onder de kaarten]

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Informatiekaart Waterstof

Over waterstof wordt veel gesproken in het energiedebat. Waterstof kan als energiedrager veel rollen vervullen in het energiesysteem en verduurzaming in bepaalde sectoren versnellen; zeker als er op grote schaal groene waterstof beschikbaar komt. De Informatiekaart Waterstof geeft weer hoe waterstof in ons toekomstige energiesystem werkt. Naast een beschrijving van de techniek om verschillende ‘kleuren’ waterstof te maken, geeft de kaart ook de belangrijkste strategische vragen weer voor Nederland. Ook staan er op de kaart naast de voordelen die waterstof heeft als energiedrager ook de mogelijke nadelen van de ontwikkeling van waterstof.

 

Informatiekaart Kernenergie

Kernenergie staat voor het eerste in decennia weer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De overheid is voornemens om twee kerncentrales te ontwikkelen bij Borssele in de komende tien jaar. De Informatiekaart Kernenergie geeft weer hoe kernenergie werkt en wat de rol van kernenergie is in ons toekomstige energiesysteem. Ook hebben de experts in kaart gebracht welke voor- en nadelen er kleven aan de inzet van kernenergie.

 

Informatiekaart Wind op Zee

Windenergie op de Noordzee zal in de nabije toekomst de grootste energiebron van Nederland zijn. Het streven is om in 2050 70GW vermogen opgesteld te hebben. Deze duurzame elektriciteit is zeer welkom om te voldoen aan klimaatdoelstellingen, maar er kleven ook nadelen aan de grootschalige windparken op zee. Deze kaart zet op rij hoe windenergie werkt met de voor – en nadelen ervan, maar ook welke strategische vragen er nog beantwoord moeten worden over de opschaling van wind op zee.

Uitsneden Informatiekaarten

Bekijk hieronder de 15 uitsneden van de drie Informatiekaarten d.m.v het vergrootglas

Meer weten over de Denktank Zó werkt energie in Nederland?

Bekijk alle visualisaties en kaarten