Fabrieker

Suzanne Weusten

Oprichter Denkacademie

Ik ben van huis uit psycholoog en doceerde enige tijd psychologie op een HBO. Daarna maakte ik de overstap naar de journalistiek. Ik was onder andere hoofdredacteur van Psychologie Magazine en lid van de hoofdredactie van de Volkskrant.

In 2009 richtte ik samen met Kees Kraaijeveld De Denkacademie op, met wie ik ook De Gids voor helder denken heb geschreven. Dit boek, waarvan er al ruim 10.000 zijn verkocht, vormt de basis van het werk van de trainingentak van De Argumentenfabriek, onze Denkacademie.

Mijn journalistieke ervaring en psychologisch inzicht komen goed van pas bij de trainingen voor De Denkacademie. Mijn speciale belangstelling gaat uit naar de feilbaarheid van het menselijk denken, naar de vooringenomenheid van het brein, waarover ik een boek heb geschreven: Hoe we onszelf voor de gek houden. ABC van denkfouten.