Fabrieker

Jean Philippe de Jong

Ik vind het leuk om een ingewikkeld probleem te structureren en samen met opdrachtgevers tot heldere inzichten te komen waarmee de zorg verbeterd kan worden.

Sinds 2015 werk ik bij De Denkacademie en help opdrachtgevers bij complexe besluitvorming in de zorg en geef advies en trainingen (voor de Denkacademie) over helder nadenken. Ik vind het leuk om een ingewikkeld probleem te structureren en samen met opdrachtgevers tot heldere inzichten te komen waarmee de zorg verbeterd kan worden. Ik werk sinds 2003 op het terrein van medische wetenschap, medische technologie en patiëntenzorg, met het accent op de regulering, organisatie en maatschappelijke inbedding. Ik heb een adviesbureau gehad dat zich richtte op het ondersteunen van complexe wetenschappelijke projecten op het gebied van farmacie en gezondheidzorg. Verder heb ik promotieonderzoek gedaan naar ethisch toezicht op medisch wetenschappelijk onderzoek en heb bij VWS en de IGZ gewerkt op het gebied van de medische technologie. Ik ben lid van twee medisch ethische commissies. In Leiden studeerde ik af in de biomedische wetenschappen en de wijsbegeerte, en in Amsterdam in de geneeskunde (cum laude).