12 januari 2023

Monika Scholten, programmaleider StroomOp

Zorg en welzijn

“Met De Argumentenfabriek hebben we een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk over jeugdzorg overzichtelijk in kaart gebracht. De ingebrachte kennis van deskundigen kunnen we nu in de praktijk benutten om de beste route te kiezen naar betere hulp voor jongeren. De door De Argumentenfabriek ambachtelijk gemaakte kaarten geven overzicht en houvast om onderlegd de gewenste weg en route uit te stippelen.”